Fundacja Bezcenne Zdrowie

Zapisz się do newslettera

main-splash-2main-splash-2

Obszary działalności

 • Aktywizacja osób niepełnosprawnych społecznie i zawodowo: Szkolenia, Warsztaty,
  Doradztwo zawodowe, doradztwo prawne, organizowanie spotkań towarzyskich, imprez kulturalnych
  i turystycznych dla osób poszkodowanych w wypadkach i zdarzeniach losowych,
 • Praca — oferty pracy, warsztaty ze skutecznego poruszania się po rynku pracy
 • Rehabilitacja — dofinansowanie kosztów leczenia, rehabilitacji, sprzętu medycznego
  i sprzętu dla osób niepełnosprawnych, zajęcia rehabilitacyjne, terapeutyczne,
 • Wolontariat — szkolenia wolontariuszy, jako grup wsparcia i samopomocy, organizowanie
  akcji dobroczynnych i charytatywnych,
 • Promocja zdrowia: organizowanie szkoleń, spotkań, konferencji oraz seminariów z profesjonalistami
  o tematyce związanej ze zwalczaniem urazów i schorzeń związanych z udziałem w wypadkach
  komunikacyjnych i zdarzeniach losowych, a także z psychologami w zakresie wsparcia psychicznego,
 • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym — działalność oświatowa w zakresie wzmacniania poszanowania zasad
  bezpieczeństwa drogowego, propagowanie alternatywnych, bezpiecznych form komunikacji oraz używania
  przez uczestników ruchu elementów odblaskowych,
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych — likwidacja barier architektonicznych, zmiana wizerunku
  osób niepełnosprawnych na szczeblu lokalnym i krajowym, pomagamy w realizacji pasji osób niepełnosprawnych bez względu na ich ograniczenia.

Paar mit Rollstuhl an einem See

Partnerzy fundacji

Oops! Mamy 2014 rok! ...i twoja przeglądarka ma już sporo lat!

Zaktualizuj Internet Explorera lub zainstaluj jedną z poniższych alternatyw:

…a potem wróć na naszą stronę :-)